►โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยตัวแทนพนักงานและผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการต่างมีความตั้งใจและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 10 ณ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ...
12 Jul 2017