► กิจกรรมการแข่งขันวิ่งผลัด อยุธยา คิซูน่า เอกิเด้ง สืบสานสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 130 ปี
           เมื่อวันที่12มีนาคม2560บริษัทสารไฟฟ้ร傳2017)大一化學株式會社(泰國)有限公司130นื่องด้วยนโยบายของบริษัทฯในการสืบสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น130
12 Mar 2017